Rasmus Malling-Hansen. Dansk opfinder, forstander, teolog og pædagog

På ejendommen Hunseby Strandvej 20 i Hunseby ses en mindeplade for Rasmus Malling-Hansen. Mindepladens tekst fortæller i kort form om Malling-Hansens meritter og disse vil blive uddybet i denne artikel, opstillet kronologisk.

Mindetavle for Rasmus Malling-Hansen på Hunseby Strandvej 20, 4930 Maribo. Foto Jens Rasmussen, 2019.

1835: Fødtes 5. september i Hunseby

1839: Hans far Johan Frederik Hansen dør som 29 årig. Kom i pleje hos skolelærer Rasmus Malling. Efter plejefaderen tog Rasmus senere sit efternavn Malling-Hansen.

1850: I malerlære i Maribo efter konfirmationen.

1851: Begyndte på Jonstrup Seminarium. Støttet af grev F. M. Knuth, Knuthenborg.

1854: Lærereksamen. Hjælpelærer på Lolland samt huslærer på Knuthenborg.

1858: Student, igen med støtte fra greven på Knuthenborg.

1859: Lærer på døvstummeinstitut i København, begyndte på teologistudiet.

1862: Lærer på døvstummeinstituttet i Slesvig. Begyndte daglige vejninger og højdemålinger af børnene på instituttet, hvilket fortsatte i mange år.

1863: Forstander af døvstummeinstituttet i Slesvig.

1864: Afskediget efter 1864-krigen, igen lærer på det Det kgl. Døvstummeinstitut i København.

1865: Teologisk embedseksamen, udnævntes til forstander og præst ved døvstummeinstitut i København, hvilket han var indtil sin død. Foregangsmand, når det gjaldt forbedring af de døvstummes livsvilkår og drivkraften bag reformer i døvstummeundervisningen i hele Norden. Han inddelte de døvstumme i grupper efter graden af deres døvhed, og på hans initiativ fik de døvstumme børn oplæring efter den metode, som bedst passede til deres høre- og taleevner.

1870: Eneretsbevilling (patent) i 15 år på skrivekuglen, den første skrivemaskine i verden, der blev fremstillet i mange eksemplarer og modeller, hastighed op til 820 anslag pr minut. Patentet blev solgt til flere lande, men kunne ikke klare sig mod den i 1873 præsenterede amerikanske Remington skrivemaskine, som var langsommere end skrivekuglen, men billigere og understøttet af en langt mere professionel salgs- og markedsføringsindsats.

Tastatur på kugleskrivemaskine

1872: Eneretsbevilling på takygrafen, en særlig effektiv udgave af skrivekuglen beregnet til telegrafkontorer. Samme år præsenterede han xerografien eller tørkopieringen, som var en mekanisk mangfoldiggørelse af breve og tegninger vha. karbonpapir og valser. Fik tildelt fortjenstmedaljen i guld.

1873: Guldmedalje for kugleskrivemaskinen ved verdensudstillingen i Wien.

1876: Ridder af Vasaordenen

1878: Guldmedalje for kugleskrivemaskinen ved verdensudstillingen i Paris.

Kugleskrivemaskine
Kugleskrivemaskine, 1870’erne.

1880: Ridder af Dannebrog

1881: Døvstummeinstitut i Fredericia for egentlige døvstumme, hvor undervisningen udelukkende skulle ske efter talemetoden, oprettedes på grund af Rasmus Malling-Hansen store indsats.

1884: Udgav bogen og tabelsamlingen ”Perioder i Børns Vækst og Solens Varme”. Epokegørende opdagelse om børns vækst, baseret på detaljerede målinger af kosten, højden og vægten hos eleverne på Døvstummeinstituttet. Det viste sig, at der er regelmæssige perioder i børnenes vægt- og højdeforøgelse. Indtil da havde man ment, at børn voksede jævnt. Opdagelsen førte ham til at undersøge træers vækst og en lang række andre fysiske forhold over hele jorden, som bekræftede hans konklusion, at alt liv vokser i regelmæssige perioder. Fik oprettet målestationer rundt om i hele verden, hvorfra resultaterne af de mange målinger af naturprocesser blev rapporteret direkte til ham. Hans undersøgelser og opdagelser var et eksempel på banebrydende og tidlig dansk naturvidenskabelig forskning.

1890: Døde af hjerteslag 27. september på Borgergade i København, begravet på Garnisions kirkegård i København.

Udover det ovenstående var Rasmus Malling-Hansen volapÿkist, en ivrig fortaler for kunstsproget volapyk, som han dyrkede gennem flere år. Desuden frimurer af 7. grad.

Far til 7 døtre.

En international organisation for Rasmus Malling-Hansen eksisterer stadig under navnet

The International Rasmus Malling-Hansen Society