Hunseby kirke fotograferet fra vest, 2019

Den første danske juleaftensgudstjeneste blev holdt i Hunseby kirke

Juleoptog i Maribo i 1950-erne

Juleoptog i Maribo i 1950-erne

Jordemodertaske

Jordemoderboliger i Nørreballe

Det stod i avisen 1970

Det stod i avisen 1970

Prospekt af Akiehaven.

“Aktiehaven” i Maribo

3. Del

Henrik Nielsen Barkhus – min manddom 1868-1888

Smid ikke gamle billeder og dokumenter ud.

Husk:
Arkivet er lokalområdets fælles hukommelse.

Gammelt fotoalbum
Gamle mennesker

Kan du huske?

Skriv ned eller fortæl!

Dit lokale arkiv vil gerne bevare dine erindringer for eftertiden.