Butikker/institutioner i Hillested sogn i 1970

Forvandlingen af landsbyen fra center hvor lokalsamfundet kunne få alle sine primære behov opfyldt til udkant med omfattende butiksdød til følge tog fart i 1970’erne.
Ligeledes blev offentlige institutioner sammenlagt eller nedlagt i forbindelse med kommunalreformen i 1970.

Nu ca. 50 år senere vil Maribo Lokalhistoriske Arkiv undersøge hvor mange butikker/institutioner der var aktive i 1970 i landdistrikterne inden glemslens slør sænker sig.

Dagligvarer

Luftfoto 1989; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto

Rødbyvej 70, Hillested
Købmandshandel med benzinsalg v/ L. G. Andersen
Ophørt 1993
Læs mere på www. arkiv.dk

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Kirkevejen 98, Hillested
Købmandshandel v/ Gram-Hansen
Ophørt, bygning nedbrændt

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Binnitzevej 2, Hillested
Slagter Schrøder
Ophørt 1973

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Kirkevejen 57, Hillested
Slagterbutik v/ Hjalmar Hansen
Læs mere www.arkiv.dk

Sylvest Jensen luftfoto 1949; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Kirkevejen 93, Raa
Bager Aksel Mønbo, ophørt 1990
Læs mere www.arkiv.dk

Foto ønskes

Kirkevejen 68, Hillested
Brødudsalg, brødkusk, salg af kaffe m.m.
v/ Karl og Karla Hansen
Ophørt, bygning nedrevet

Øvrige salgssteder

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Rødbyvej 53, Hillested
Tatol v/ Ingeborg Jespersen
Ophørt

Luftfoto fra 1959 af Hardenbergs Autoværksted, Rødbyvej 80, Hillested, 4930 Maribo.
Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Rødbyvej 80, Hillested
Autoværksted, benzinsalg og ishus, v/ Hardenberg Nedrevet

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Binnitzevej 7, Hillested
Vognmand Petersen, senere frisør Bente
Ophørt

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Kirkevejen 51, Hillested
Vognmandsforretning v/ Henry Hansen
Ophørt

Sylvest Jensen luftfoto 1951; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Rødbyvej 18, Håred
Salg af køkkenelementer v/ Håred Savværk
Ophørt
Læs mere www.arkiv.dk

Luftfoto fra 1991 af Hillested kro, Rødbyvej 91, 4930 Maribo.
Luftfoto 1986; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Rødbyvej 91, Hillested
Hillested kro, havde også ishus på Skørringevej
Ophørt
Læs mere www.arkiv.dk

Institutioner

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Rødbyvej 71, Hillested
Hillested Skole
Bygget 1932, nedlagt 1975
Læs mere på www.arkiv.dk