Gravsted udenfor kirkegården

Ved Maribo kirkegård møder man det noget overraskende, at der uden for selve kirkegårdens område ligger et gravsted ved stien forbi Sognets Hus.

Det var en særlig gunstbevisning at få bevilling til et gravsted udenfor en kirkegård, men en kendt borger i Maribo, urmager Jochum Schurmann Lange, opnåede det i 1834.

Hans far, Jens Lange, havde været hattemager og blev senere købmand i Maribo. Sønnen, Jochum Schurmann Lange, født 15. marts 1786 i Fåborg, voldte sine forældre en del bekymringer, fordi han havde klumpfødder, hvilket voldte ham besvær og mange lidelser gennem årene. Det var meningen, at han ligesom andre i slægten skulle have været hattemager, men det blev for svært. I stedet kom han i urmagerlære i Flensborg. Efter uddannelsen virkede han som urmager først i Fåborg og derefter i Rudkøbing. I 1816 løste han borgerskab i Maribo og nedsatte sig som urmager i Maribo. I mange år – fra 1823-1866 – var han tillige organist ved kirken.

I 1818 byggede han en ejendom på Klostergade (nuværende Vestergade nr. 3). Det var det første hus på gadens sydlige side mellem Lilletorv og Torvet. Til ejendommen hørte også et stykke have. Da han blev organist ved kirken i 1823 købte han yderligere et langt smalt stykke af Klostervænget, så han kunne gå lige ned til kirkegården, hvor der blev etableret en låge. Inden da måtte han gå over Torvet og gennem Kirkestræde for at komme op til kirken, da den nuværende Klostergade først blev etableret i 1850.

Jochum Schurmann Lange blev gift med Maren Hansen fra Stokkemarke. De fik 6 børn. En søn overtog urmagerforretningen efter faderen, en anden søn nedsatte sig som hattemager i naboejendommen.

Lange døde i 1869 og fik således et gravsted i sin egen have.

Gravsten for Maren Hansen og Jochum Schurmann Lange

En efterfølgende slægtning var skolebestyrerinde Henrikke Lange, som drev en privatskole i slægtens gamle ejendom i Vestergade.

Der står tre sten på det private gravsted, og den sidste i slægten døde i 1919.