Maribos forretningsliv forandrede sig

Gadebilledet i Maribo så tidligere meget anderledes ud, thi der var nogen som forsvandt, men nye kom til og der var facader, som blev forandrede.

En ting, som tidligere gjorde sig gældende var, at der var forretninger helt ud på Vesterbro. Helt yderst ved “rundkørslen” lå Frederik Skånings store forretning, der omfattede meget. Der kom ikke mindst landboere her, for der blev handlet med mel, da der var en mølle. Der blev solgt foderstoffer og markfrø. Desuden var der en større købmandsforretning, som blev bevaret en del år, da det andet forsvandt.

I tidens løb forsvandt en del af forretningslivet på Vesterbro, så nu går det ikke meget længere end til åen.

Hans Nielsen Trælasthandel, Vestergade
Hans Nielsens Trælasthandel, Vestergade, ca. år 1930

Der lå forretninger inde i byen, som senere flyttede ud i byens udkanter. Det gjaldt således trælastforretningerne, der fik stor betydning efterhånden som byggeriet udviklede sig. I Vestergade lå således “Hans Nielsens Trælasthandel”, der også havde vinduer, hvor deres varer blev udstillet.

Lilletorv
Lilletorv, Vestergade 13, ca. år 1900

Man skulle tro, at salget af gravstene foregik nær kirkegården, men det var ikke tilfældet, for de lå i tidens løb forskellige steder, således på Vesterbro og hjørnet af Suhrs Gade og Nørregade.

En udstilling af gravstene var placeret midt i byen på “Lilletorv”, hvad der vel nok kunne tage sig mærkeligt ud.

Kilde: Lokalhistoriske strejftog, fortalt af redaktør Verner Hansen, 1/2 1995