“Det gule Pakhus” i Qvades gård

Det gule Pakhus i Qvades gård blev opført i 1852, to år efter den unge og driftige købmand Carl Anton Qvade havde erhvervet den købmandsgård, der siden er kendt under hans navn. Pakhuset blev grundmuret, opført i en etage med rødt teglhængt mansardtag. Indvendig er der ingen opdelinger, så pakhusets forskellige etager er store åbne rum. Foruden stueplanet havde pakhuset tre loftetager, hvilket afspejles af de 4 rækker af støbejernsvinduer på husets to langsider. Der har således været et godt lysindfald på hver etage.

Qvades gård 1955
Qvades gård ca. 1955. Der læsses varer fra “Det gule Pakhus” på hestetrukken landbrugsvogn. Foto: Maribo Lokalhistoriske Arkiv.

Alle etager er forsynet med plankegulv. Dele af de bærende stolper og bjælker bærer præg at have været anvendt til tidligere byggerier. Midtfor mod syd var indgangsdøren og lige indenfor gik en trappe op til de øvrige etager. Over indgangsdøren var placeret en hejsekvist med hejsebom, således at varer nemt kunne hejses op til. Helt op til 1960’erne var det meste korn i sække, ligesom foderstoffer og gødning også var sækkevarer.

Underetagen blev indrettet til stald og hakkelseslo m.m. Enhver større købmandsgård havde egen kvægbesætning og byens befolkning kunne komme og købe mælk efter aftenmalkningen. Desuden var det vigtigt med gode faciliteter til kundernes heste, når de besøgte købmandsgården

Det gule pakhus set fra bagsiden i 1984
“Det gule Pakhus” set fra bagsiden i 1984. Foto: Maribo Lokalhistoriske Arkiv.

Den 2. november 1869 blev den nye privatejede jernbane Maribo-Bandholm indviet. Den havde endestation i Qvades gård, ikke langt fra Det gule Pakhus. I 1871 omtales to forbindelsesbroer fra vestenden af pakhuset til den nye jernbanestation. På den måde har det været muligt på en nemmere måde at flytte varer fra pakhuset til jernbanen og den modsatte vej.

Tømmerkonstruktionen i Det gule Pakhus
Tømmerkonstruktionen i “Det gule Pakhus”. Foto: Maribo Lokalhistoriske Arkiv.

Den teknologiske udvikling løber naturligt fra et pakhus af denne type. Mange lignende pakhuse rundt om i Danmark er blevet nedrevet, men Det gule Pakhus var i pæn stand ved fredningen i 1945. I 1980’erne byggede kommunen en ny administrationsbygning på en erhvervet grund nord for Det gule Pakhus. I den forbindelse blev pakhuset ommatrikuleret og foræret til kommunen. Dermed var det slut med bygningens funktion som magasinbygning.

Indtil 2019 stod vedligeholdelse af Det gule Pakhus ikke øverst på kommunens ønskeliste. Pakhuset blev meget benyttet af byens mange foreninger såsom spillested for Maribo Jazz, Sct. Georg Gildet har afholdt julebasarer, andre foreninger loppemarkeder m.m. Efterhånden begyndte trækonstruktionen at blive lidt vakkelvorn og til sidst måtte huset lukkes, da det blev vurderet som farligt at opholde sig i det. Selvom bygningen var fredet talte dele af byrådet for en nedrivning.

Kunstudstilling i Det gule Pakhus, 1992
I forbindelse med den årlige jazzfestival var der arrangeret en kunstudstilling i “Det Gule Pakhus” i Qvades gård, 1992. Foto: Maribo Lokalhistoriske Arkiv.

1. juli 2018 havde kommunen overtaget den fredede Qvades gård og i juni 2019 blev det besluttet at renovere købmandsgården, Det gule Pakhus og det gamle rådhus og indrette dem til kontorarbejdspladser for administration. Det hele ville koste et pænt millionbeløb. Til gengæld blev nogle af Maribos ældste bygninger bevaret og der blev sparet på lejede kontorlokaler.

Renoveringen begyndte i august 2019 og er afsluttet i juni 2021. Det gule Pakhus er indrettet med mødelokaler i både stueetagen og på loftet. Desuden er det tiltænkt at afholde byrådsmøder i lokalet på loftet. En bygning med højt til loftet og frit udsyn til bjælkerne og den historiske bygningskonstruktion.

Det renoverede gule pakhus i Qvades gård
Det nyrenoverede pakhus i Qvades gård. Renoveret 2019-2021. I dag bruges pakhuset til mødeaktiviteter. Foto: Maribo Lokalhistoriske Arkiv.