Butikker/institutioner i Hunseby sogn i 1970

Forvandlingen af landsbyen fra center hvor lokalsamfundet kunne få alle sine primære behov opfyldt til udkant med omfattende butiksdød til følge tog fart i 1970’erne.
Ligeledes blev offentlige institutioner sammenlagt eller nedlagt i forbindelse med kommunalreformen i 1970.

Nu ca. 50 år senere vil Maribo Lokalhistoriske Arkiv undersøge hvor mange butikker/institutioner der var aktive i 1970 i landdistrikterne inden glemslens slør sænker sig.

Dagligvarer

Sylvest Jensen luftfoto; Det Kgl. Bibliotek 1955
(klik for større foto)

Møllevej 68, Hunseby
Hunseby Brugsforening, ophørt juni 1997
Læs mere på www.arkiv.dk

Sylvest Jensen luftfoto; Det Kgl. Bibliotek 1953
(klik for større foto)

Møllevej 85, Hunseby
Hunseby Købmandshandel, senere antikvitetshandel, ophørt 1980
Læs mere på www.arkiv.dk

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Hunseby Kirkevej 26, Maglemer
Maglemer Købmandshandel, ophørt januar 1975
Læs mere på www. arkiv.dk

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Nystedvej 3-5, Anderstrup
Købmandsforretning, ophørt 1979
Læs mere på www.arkiv.dk

Sylvest Jensen luftfoto 1953; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Vestre Landevej 28, Grimstrup
Grimstrup Købmandshandel, senere Landevejs-Grillen. Bygningen nedrevet.
Læs mere på www.arkiv.dk

Sylvest Jensen luftfoto 1958; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Møllevej 77, Hunseby
Hunseby slagterbutik ved Bredsgård, 1960-1972
Ophørt

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Knuthenborgvej 122, Maglemer
Slagter
Ophørt

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Østre Landevej 106, Skelstrup
Slagter
Bygning nedrevet

Sylvest Jensen luftfoto 1953; Det Kgl. Bibliotek

Møllevej 73, Hunseby
Bageriudsalg
Ophørt

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Møllevej 90, Hunseby
Gartneri Robert Pedersen
Bygninger nedrevet

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek

Knuthenborgvej 12, Maglemer
Bageriudsalg
Ophørt

Sylvest Jensen luftfoto 1949; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Knuthenborgvej 78, Maglemer
Gartneri Kolin
Gartneri nedrevet

Luftfoto 1992; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Nystedvej 26, Skelstrup
Gartneri Reitz
Nedlagt

Øvrige salgssteder

Luftfoto 1953; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Møllevej 64, Hunseby
Cykelhandler
Ophørt

Sylvest Jensen luftfoto 1957; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Møllevej 94, Hunseby
Elektriker
Ophørt

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Møllevej 81, Hunseby
Træskofabrikant Kaj Andersen
Ophørt
Læs mere på www.arkiv.dk

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Østre Landevej 93, Anderstrup
Kiosk – isbod
Ophørt

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Østre Landevej 104, Skelstrup
Tankstation – mekaniker Knudsen
Ophørt, i dag fitnesscenter

Luftfoto 1991; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Skelstrupvej 54, Skelstrup
Albrechtsen trælasthandel
Ophørt – i dag loppedillen

Foto 1991; Maribo Lokalhistoriske Arkiv
(klik for større foto)

Skelstrupvej 4, Hunseby
Børge’s cafeteria
Nedlagt, læs mere på www.arkiv.dk

Privat foto, ca. 1968
(klik for større foto)

Knuthenborgvej 11, Maglemer
Ishus, salg af Hesselager Fløde Is, 1966-1970
Ophørt

Sylvest Jensen luftfoto 1959; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Hasagervej 2A, Hunseby
Hunseby smedie og maskinforretning
Salg af benzin. Salget ophørt
Hunseby Smedie stadig aktiv
Læs mere på www.arkiv.dk

Institutioner

Hunseby Kirkevej 13, Hunseby
Hunseby Alderdomshjem
Åbnet 1927, nedlagt 1984
I dag Inspirations Center Denmark
Læs mere på www.arkiv.dk

Luftfoto 2003; Maribo Lokalhistoriske Arkiv
(klik for større foto)

Birkevænget 1, Hunseby
Hunseby Centralskole
Åbnet 11. august 1961
I dag STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Foto 1989; Maribo Lokalhistoriske Arkiv
(klik for større billede)

Birkevænget 4, Hunseby
Hunseby Børnehave- og fritidshjem
Åbnede som børnehave 7. november 1969
Bygninger nedrevet

Sylvest Jensen luftfoto 1939; Det Kgl. Bibliotek
(klik for større foto)

Skelstrupvej 19A, Hunseby
Hunseby gamle skole, de små klasser begyndte her i 1970. Fra 1979-1987 vandrehjem, i dag privatbolig.
Læs mere på www.arkiv.dk