Ditte og Helge Beck, Hunseby

Ditte ( alias Edith Rasborg Beck ) og Helge Beck: et aktivt ægtepar i Hunseby sogn og et helle for ungdommen samme sted.

Ditte

Ditte er født i Kapernaums sogn den 30. september 1922 som datter af telegrafist Orla Axel Henriksen, født i Bandholm den 6. juli 1893 og hustru Karen Marie Regensborg ( født Rasborg ) den 6. juli 1893 i Vejrum sogn.

Dittes biologiske mor døde i 1923 på Lyngby tuberkulose hospital.

Orla Henriksen ansatte derefter Thekla Bloch fra Østrig som husbestyrerinde. De blev gift i 1926.

Familien flyttede senere til Lolland, hvilket nok ikke var helt tilfældigt, da Orlas forældre var portnere for Knuthenborg gods ved Bandholmporten.

Helge

Helge Beck er født den 26. august 1918 i Hunseby sogn som søn af Richard Martin Jensen Bæk, født den 18. maj 1889 i Hunseby og hustru Mary Laurine Henrikdine Nielsen, født den 16. januar 1896 i Bjernæs, Olstrup sogn. Helges fulde navn var Helge Thorvald Jensen Bæk. Efternavnet er senere ændret til Beck.

Ditte og Helge

Helge var tjenestegørende på garderhusarkasernen ( Østerbrogades kaserne) den 9. april 1940. Den 10. april blev kasernen stormet af tyskerne, og Helge blev hjemsendt.

Helge kom med i modstandsgruppen kompagni C bestående af folk fra Maribo og Hunseby. I starten var de 4 medlemmer, men Helges bror Harry og hans far Richard kom med lidt senere.

Helge var med ved flere nedkastninger af våben og ammunition i containere. Den første af disse nedkastninger, hvor han var med, skulle foregå den 26. februar 1945 ved Røgbølle sø ved Søholt. Men på grund af tåge måtte piloten opgive og vende om. Nedkastningen blev gennemført den 8. marts 1945 samme sted i stedet for.

Den 30. marts 1945 skulle der være en nedkastning i Knuthenborg Park. Ved denne nedkastning satte en container sig fast højt oppe i et gammelt egetræ. Der var ikke nogle grene under trækronen, og modtagerholdet kunne ikke komme op til containeren. Helge var med i sikringsgruppen, og var sat til at bevogte ”Snapind porten”. Da Helge var lille og adræt blev han tilkaldt for at hjælpe til. Han kravlede op i træet og skar linere til faldskærmen over, så containeren kunne tages ned. I mange måneder efter aktionen hang faldskærmen i toppen af træet.

Den 3. maj 1945 var Helge i færd med at tromle marken på Hunseby Strandvej, da der pludselig kom 3 uniformerede hipofolk. Helge blev kørt hjem til forældrenes ejendom, hvor 12-14 andre tyskere var ved at gennemsøge ejendommen for våben. Tyskerne fandt ikke disse våben, der tilhørte Hunseby gruppen.

Disse våben var gravet ned i en kasse under en bunke tørvesmuld, som lå der hvor tørven blev tørret til brændsel. Dette område huser i dag Hunseby sportsplads.

Helges far var socialdemokratisk sognerådsformand og amtsrådsmedlem. Det var naturligt at Helge blev præget af sin far. Helge blev formand for DSU, Hunseby afdeling, hvor også Ditte var medlem. De lærte hinanden at kende i 1939, blev forlovet i 1943 og gift i Hunseby kirke den 5. juni 1948.

I en artikel i avisen i anledning af deres guldbryllup, fortæller de: Det var ikke en stormende forelskelse, men det udviklede sig stille og roligt i takt med de strand- og lejrture på cykel, som DSU tilbød medlemmerne.

I starten var de bosat Møllevej 81 hos vognmand Poul Jørgensen. Derefter på 1. sal på Maglemer gamle skole på Skolevejen. Siden Kirkevej 24 fra 1952. I 1962 købte de huset på Hasagervej 5, Hunseby, hvor de boede resten af livet.

Ditte var i sin tid i huset. Senere startede hun som bærplukker ved Knuthenborg. Helge startede i tørvemosen på Idasminde og i kampagnen på sukkerfabrikken. Men i 1959 kom der en motorvej i vejen for de job. Helge fik jobbet med at måle op og sætte pæle til motorvejen sammen med en ingeniør. Senere fik han et job med at kontrollerer materialerne, der blev brugt til motorvejen. Efter færdiggørelsen fik han stillingen som amtsvejmand på en 18 kilometer lang strækning af motorvejen.

Ditte og Helge var meget aktive i DSU, men det var som et engageret ægtepar i Hunseby Gymnastikforening (HGF), der har gjort dem kendte og berømte viden om. Hunseby Gymnastikforening blev startet i 1921 af Hans H. Jensen med ca. 60 aktive medlemmer. Hunseby forsamlingshus var træningssal og gymnastikredskaberne var lejet af Våbenstedforeningen. I 1981 ved foreningens 60 års jubilæum var der ca. 375 medlemmer. Fødselsdagen blev fejret i klubhuset, der blev indviet i 1966. Det var med et stort arbejde fra Ditte og Helges side sammen med medlemmerne og borgere i sognet, at der blev bygget et klubhus på idrætsanlægget. På grund af den store frivillige indsats kunne byggeriet klares for ca. 50.000 kr.

Ditte havde flere gymnastikhold, men i sidste ende er det nok håndboldklubben, der blev mest kendt i offentligheden. Håndbolden foregik udendørs med sommerstævner på hele Lolland-Falster og mange af stederne cyklede man til. Maribohallen blev indviet i i 1968, og håndbolden rykkede indendørs. Det gik godt for HGF i 1970’erne. I 1979 fik Maribo Gymnastik Forening (MGF) en tanke om en sammenlægning af klubberne. Det blev der sagt klart nej til fra HGF. Sammenlægningen blev dog en realitet i 1986. Dette var ikke i Ditte og Helges ånd og en epoke sluttede også for Hunseby Gymnastik Forening. Den største triumf Ditte og Helge nåede med håndbolden var, da både herrerne og damerne rykkede op i divisionen sidst i 60’erne. Både Ditte og Helge fik mange ærespriser. Bl.a. fik de i 1966 håndboldforbundets lederpokal og i 1971 blev Ditte og Helge æret med Lolland-Falsters håndboldforeningers sammenslutnings sølvnål.

Ditte og Helge i 1980
Ditte og Helge i 1980, da Helge stoppede som formand for Hunseby Gymnastikforening

Ditte og Helge fik ingen børn. Dog fik de med deres åbne hus for børn og unge i Hunseby sogn plejet omgang med mange unge mennesker. Deres hjem blev brugt som klublokale efter træningen, og her fik de unge lært, at fællesskab og sammenhold var de sportsliges resultater forudsætninger.

Ditte og Helge foran æresporten ved deres guldbryllup i 1998
Ditte og Helge foran æresporten ved fejringen af deres guldbryllup i 1998

De unge vidste, hvor nøglen var opbevaret, så hvis Ditte og Helge ikke var hjemme, kunne de bare låse sig ind og vente.

En epoke i Hunseby sogn endte med Ditte og Helges bortgang.

Ditte døde den 14. april 2002 og Helge den 23. oktober 2007. De blev bisat på Hunseby kirkegård.